Blog Image

21

Katre Enerji Katef Fuarı

Kamu ve özel sektör satın almacılarının ziyaret edeceği fuarda, yerli tedarikçileri ve satın almacıları bir araya getirerek

sunulan yenilikleri incelemek,

kurumların ihtiyaçları için iş bağlantılarını çeşitlendirmek,

alternatif çözümlere sahip olmak,

"yerli ve milli" üretimi desteklemek

için yüksek nitelikli bir iş platformu sunulmuş olduğu, böylece “yerli ve milli” üretimin özellikle kamu alımlarında desteklenerek dışa bağımlılığımızın azaltılmasına önemli katkılar sağlayan fuarda bir araya geldik